مسئول واحد اصغر نوازنده 32881770         056         
عضو علمی زهرا حیدرنیا 32881775
امور اداری-مالی اصغر نوازنده 32881770
آموزش مجید هایری 32886443
فارغ التحصیلان ثریا مظفری 32886441
دبیرخانه حسین محمدپور 32886442
 دبیرخانه فاکس 32886440
ایمیل sarayan@skpnu.ac.ir
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما