دوشنبه 5 آبان 1393 تغییرات
تغییرات برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
نام استاد نام درس تاریخ عدم برگزاری ساعت تاریخ جبرانی ساعت جبرانی
 
امتیاز دهی