1
اطلاعیه مهم درخصوص درس دانش خانواده وجمعیت

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، درس "دانش خانواده وجمعیت"  از نیمسال اول 97-96 در سامانه گلستان جز دروس عمومی معارف قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است درس مذکور در نیمسال تابستان 96-95در قالب طرح ضیافت قابل اجرا خواهد بود.

 
امتیاز دهی