ام
نکات مهم مربوط به امتحانات

1-به همراه داشتن کارت دانشجویی معتبر و کارت شرکت در آزمون (گزارش 428) جهت حضور در کلیه جلسات و داشتن شماره شناسنامه و کد ملی برای آزمونهای الکترونیکی الزامیست.

2-حداقل 15 دقیقه قبل از شروع آزمون در محل برگزاری حضور داشته باشید.

3- دانشجو در آزمونهای کاغذی بعدازگذشت 15 دقیقه مجاز به حضور در جلسه امتحان نمی باشد

4-دانشجویانی که به صورت رایانه ای آزمون آنها برگزار می شود حداکثر 15 دقیقه بعدازشروع آزمون فرصت دارند تاوارد سیستم شده وآزمون خودرا شروع نمایند در غیر اینصورت برای دانشجو غیبت ثبت می گردد.

5-حضور در جلسات امتحان حداقل 20 دقیقه اول الزامی می باشد.

6-تطبیق مشخصات پاسخنامه با مشخصات فردی دانشجویان و اطلاعات روی برگه سوال.

7-به همراه داشتن کتاب ،جزوه ،تلفن همراه (حتی بصورت خاموش) و... ممنوع می باشد.

8-استفاده از ماشین حساب ،فرهنگ لغت ،جدول و... با توجه به اطلاعات قید شده در سربرگ سوالات مقدور می باشد.

9-مخدوش نکردن پاسخنامه و دقت در تعداد سوالات و استفاده از مداد نرم مشکی در پاسخنامه های تستی

10-عکس برداری،فیلم برداری و یادداشت برداری توسط دانشجویان از سوالات و یاخارج نمودن سوالات از جلسه ممنوع می باشد

11-تکمیل کد سری سوالات با توجه به توضیحات مندرج در سربرگ سوالات.

12-امضای برگ حضور و غیاب با خودکار.

13-عدم رد و بدل کردن لوازم التحریر و ماشین حساب.

14-رعایت نکاتی که مسئولان اجرایی متذکر می شوند.

15-تحویل سوالات امتحانی و پاسخنامه به مراقبین بعد از پایان هر آزمون.

16-دانشجویانی که بیش از یک آزمون دارند نباید جلسه را ترک کنند.

17-درصورت همزمانی دو امتحان دانشجو(آزمون بدون کاغذ و باکاغذ) دانشجو می بایست ابتدا درآزمون رایانه ای شرکت نماید.

18-ثبت اعتراضات وایراد سوالات یا مشکل خاص در امتحان حد اکثر پس از سه روز در سیستم گلستان.

پیام نور سرایان

 
امتیاز دهی