لزوم بارگذاری کار عملی نیمسال دوم 97-96

 لازم است تا قبل از تاریخ 15/4/1397 نسبت به ارسال پروژه مطابق با اهداف آموزشی و موضوع پروژه تعیین شده توسط استاد مربوطه در سامانه دروس عملی اقدام نمایید. در غیر این صورت، امکان ثبت نمره توسط استاد وجود نخواهد داشت.

آدرس سایت:
az.skpnu.ac.ir

نام کاربری: شماره دانشجویی
رمز عبور: شماره شناسنامه

 
امتیاز دهی