emtehan
اخذ کارت شرکت در آزمون (گزارش 428)نیمسال دوم 96-95

دانشجویان می توانند جهت اخذ کارت شرکت در آزمون (گزارش 428) از تاریخ  4 خرداد الی 31 خرداد 96 در سیستم گلستان از مسیر زیر اقدام نمایند:
1- آموزش 2- گزارش های آموزش 3- دانشجو 4- اطلاعات ثبت نام و امتحان 5- برنامه پایان ترم دانشجو (428)
توجه :
دانشجویان بدهکار  حداکثر 24 ساعت پس از پرداخت شهریه خود  می توانند نسبت به اخذ کارت آزمون اقدام نمایند.

 فیلم آموزشی اخذ کارت آزمون

 
امتیاز دهی