1
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی که تاکنون شهریه خود را واریز ننموده اند احتراما با توجه به فرا رسیدن زمان امتحانات و بسته بودن سایت دانشجویان برای گرفتن برگه ورود به جلسه (گزارش 428)، از آن دسته از دانشجویانی که تاکنون شهریه خود را پرداخت ننموده اند تقاضا می گردد در اسرع وقت و نهایتا تا تاریخ 30 آذر 1396 نسبت به واریز شهریه کامل اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز شهریه و عدم تسویه بدهی، امکان حضور در امتحان مهیا نبوده و تمامی عواقب و اثرات بعدی متوجه و بر عهده شخص دانشجو می باشد.  
 
امتیاز دهی