همایش زمین شناسی
همایش ملی زمین شناسی 26 و 27 آذرماه 1394
زمان: پنجشنبه 26 آذر 1394
مكان: دانشگاه پیام نور
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و دانشگاه پیام نور
 
امتیاز دهی